PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تصویر برداری هوایی مستند سفری دیگر - بخش خرانق یزد

تصویر برداری هوایی مستند سفری دیگر - بخش خرانق یزد
 
 
 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت