PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

سازمان جهاد کشاورزی

خلیل حقیقی از سم پاشی و محلول پاشی مزارع کلزا روستای قره تپه شهرستان بهشهر با استفاده از پهپاد خبر داد .

وی درباره مزایای بکارگیری از پهپاد برای عملیات سمپاشی در اراضی کشاورزی اظهار کرد :

سمپاشی دقیق هوایی توسط پهپاد باعث عدم هدر رفت سم و دقت بالای سمپاشی ، پخش یکنواخت محلول بر روی محصول ، کاهش هزینه های ناشی از نیروی انسانی ، کاهش چشمگیر زمان عملیات سمپاشی ، کاهش هزینه ناشی از مصرف سم ، عدم تخریب مزرعه و محصولات ، کاهش چشمگیر در مصرف آب و تخریب زمان ممکن می شود و بسیار مرپقروم به صرفه خواهد بود .

 درخواست خدمات پهپادی


 فروش جمر


فروش سامانه های مقابله با پهپاد


اعلام مفقودی پهپاد


ثبت نام بیمه پهپاد و خلبان


شرایط تدریس و مربی گری و برگزاری دوره های آموزشی


 لیست مدارک مورد نیاز برای صدور پلاک موقت و شناسنامه برای پهپاد 


 ثبت نام آنلاین دوره های آموزشی


 آشنایی با مناطق پرواز ممنوع


نقشه هوایی هوشمند مناطق مختلف پرواز ایران و مناطق پرواز ممنوع


 

پلاک پهپاد


بیمه پهپاد


آموزش خلبانی پهپاد


مناطق پرواز ممنوع


دوره های آموزشی پهپاد


 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت