PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بزرگترین رزمایش پهپادهای غیر نظامی و اردوی علمی عملیاتی هوادریای خلیج فارس

هفته آخر بهمن ماه و مقارن با فجر انقلاب
بزرگترین رزمایش پهپادهای غیر نظامی و اردوی علمی عملیاتی هوادریای خلیج فارس
در نگین زیبای رنگارنگ خلیج همیشه فارس جزیره هرمز
مانور جستجو و نجات با پهپاد
 پرواز دسته جمعی
خلق آثار تصویری هوایی و دریایی بی نظیر
پر آوازه ساختن نماد مقاومت ایران در آبهای نیلگون خلیج فارس
تمرین عملیات ترکیبی هوایی و دریایی
آموزش و تمرین غواصی
جزییات برنامه بزودی اعلام خواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت