PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

راهنمای ثبت شرکت و موسسه

راهنمای ثبت شرکت و موسسه

 

راهنمای مراجعین جهت ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 • در اجراي تكاليف قانوني در بند سوم قسمت (واو) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداري و مواد 36 و 37 قانون مديريت خدمات كشوري و همچنین آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و تصویب نامه شورای عالی اداری ، افزايش بهره وري و كارآمدي، سرعت،‌ دقت، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم، در حوزه ثبت اشخاص حقوقي (‌شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري)‌ با رويكرد حذف مراجعات حضوري کلیه مراحل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در مراكز استان هابصورت الکترونیکی ، مدیریت و کارشناسی می گردد ، لذا در شیوه جدید الکترونیکی بر طبق دستور العمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد واملاک ، کلیه فرایند های ثبت شرکت هادر شهرستان ها بصورت الکترونیکی در مراکز هر استان مدیریت و کارشناسی و خروجی از واحد ثبتی شهرستان متبوعه امکان پیگیری وجود دارد .
 • انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه و همچنین مدارک لازم و راهنمای جامع ثبت شرکت ها و چگونگی دستور العمل در خصوص در خواست نام و موضوع فعالیت در سایت اطلاع رسانی به آدرس http://sherkat.ssaa.ir قابل دسترسی می باشد : (( خواهشمند است قبل از هرگونه اقدامی نسبت به مطالعه کامل راهنماهای مذکور و دستورالعمل های موجود اقدام گردد ))
 • از متقاضیان درخواست می گردد از سپردن امور ثبتی خود به واسطه‌گران و سودجویان و دفاتر غیر قانونی ثبتی جداً خودداری نمایید.
 • عدم آگاهی از «عملیات ثبتی» و «قانون تجارت و قوانین مرتبط» و «چگونگی اقدامات» و «زمان انجام امور» زمینه‌ی سوءاستفاده برای واسطه‌گران و سودجویان را فراهم می‌آورد، بطوری که با غیر ممکن جلوه دادن کار‌ها و طولانی بودن اقدامات، اشتیاق شما را برای «ممکن کردن امور!» و «تسریع در انجام کار!» را در قبال اخذ وجوه گزاف بر می‌انگیزانند.
 • با توجه به اینکه عملیات ثبت شرکت‌ها و یا موسسات غیر تجاری از قبیل ثبت تأسیس و تغییرات شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری در جهت تهیه و تولید آگهی تأسیس و تغییرات از امور شبه قضایی و بسیار تخصصی است، لذا توصیه می‌گردد از وجود «وکیل رسمی دادگستری متخصص ثبت شرکت ها » یا «کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبت شرکت‌ها» جهت تنظیم صورتجلسات خود استفاده نمایید.
 • قبل از پذیرش و درخواست ثبت می بایستی تمامی مدارک لازم و مشخصات موسسین و مدیران و بازرسان تهیه و برابر راهنمای سایت اقدام گردد .
 • مشخصات موسسین ، شرکاء ، سهامداران و مدیران شرکت به صورت الکترونیکی با پایگاه ثبت احوال و همچنین بدهکاران مالیاتی و کد فراگیر اتباع خارجی راستی آزمایی وصحت سنجی می گردد لذا هر گونه مغایرت می بایستی قبل ثبت و پذیرش اصلاح گردد.
 • متقاضی ثبت شرکت ها و موسسات از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاریبه آدرس http://irsherkat.ssaa.ir می تواند درخواست پذیرش انواع ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری از طریق درگاه اینترنتی را انجام دهد بدون آنکه به واحد ثبتی مراجعه نماید و سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نماید .
 • در خصوص ثبت شرکت ها می بایستی بصورت کلی موارد ذیل بصورت گام به گام در سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تکمیل گردد : اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها ، نام و اطلاعات شخص حقوقی ،موضوع فعالیت، اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه ، نوع  ومیزان سرمایه شخص حقوقی ، اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء  و سمت آنها ، در صورت وجود شعبه ، مشخصات و سمت درشعبه ، روزنامه  اوراق شرکت از جمله اظهارنامه/ تقاضانامه اساسنامه ، شرکتنامه
 • در خصوص تاسیس اشخاص حقوقی پس از تایید نام اوراق تاسیس از قبیل اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه و اساسنامه وصورتجلسات از سایت پرینت گرفته تا دارای شماره پیگیری باشد .به استثناء اساسنامه هایی که دارای مجوز از مراجع خاص و یا بموجب قوانین خاص باشد که در این صورت ارائه اوراق اظهارنامه وشرکتنامه و تقاضانامه بصورت دستی روی اساسنامه مذکور امکان پذیر می باشد. 
 • پس از پذیرش کامل و نهایی اینترنتی درخواست ها و دریافت رسید پذیرش الکترونیکی ، متقاضیان          می بایستی ،  اصول مدارک و مستندات و ضمایم پیوستی را از طریق شرکت پست به آدرس مشخص شده در رسید پذیرش  ارسال نمایند . متقاضی می بایستی یک نسخه از رسید پذیرش را بمنظور دریافت اگهی ثبتی نزد خود حفظ نماید .
 • اطلاعات وارد شده در سامانه می بایستی دقیقا" با متن صورتجلسات و مدارک و مستندات ابرازی مطابقت داشته باشد باشد . علاوه بر انطباق با مفاد و مندرجات اطلاعات پذیرش شده در سامانه ، صورتجلسات نیز از لحاظ شکلی می بایستی با قوانین و مقررات مربوطه نیز منطبق باشد و بطور صحیح از طریق پست ارسال گردد .
 • پس از ازسال مدارک متقاضی می بایستی مجددا به سایت مراجعه و بارکد پستی را وارد نماید .
 • پاسخ درخواست ها از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و یا پیام کوتاه به متقاضی اعلام و نامبرده میتواند تمامی فرایند های ثبتی را از درگاه پیگیری درخواست اینترنتی سامانه بنشانی مذکور جامع پیگیری نماید .
 • در حال حاضر از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اسناد و آگهی های ثبتی بصورت آنلاین و الکترونیکی به روزنامه رسمی ارسال می گردد ، لذا این امر موجب عدم مراجعه حضوری متقاضیان برای انتشار آگهی در رزنامه رسمی گردیده است ذینفع می تواند جهت انتشار اگهی ثبت شده آدرس الکترونیکی rrk.ir و www.rooznamehrasmi.ir  مراجعه نمایند و با توجه به راهنما سایت نسبت به انتشار اگهی خود اقدام نماید .

 

 

دانلود فایل راهنمای ثبت شرکت و موسسه

 

برچسب ها: پهپادپهپادهاDRONEUASPAHPADHAمولتی روتورUAVMULTIROTORمناطق پرواز ممنوعPAHPADROBOTدوره آموزشی پهپاددسته بندی پهپادهافیلم بردارینقشه برداریمدیریت بحرانطرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامینقشه AIPکریدورهای هوایی و نقشه خوانیاصول ایمنی پروازدوره های آموزشی پهپاددوره فناوری پهپادآموزش پرواز با مولتی روتورنکات ایمنی پروازآموزش تصویر برداری هوایی هلی شاتکارگروه پهپادکاربرد پهپادهاعوامل اختلال و ضوابط پروازنقشه هواییمعرفی و راه اندازی انواع زیر سیستم های پهپادتشریح مبانی و عملکرد سیستم های مخابراتیمعرفی روش های ساخت و مونتاژ پهپادروال هماهنگی انتظامی امنیتی و پدافندگونه شناسی عمود پروازهالیزراسکنرطیف سنجیسنسورهای ژئوفیزیککشاورزی مدرنپستدوره آموزشی پهپادهااتحادیه صنایع هوایی و فضایینازاتله متری پهپاددوره آمورشی پهپادآموزش پرواز با پهپادآموزش پرواز با ربات پرندهآموزش پرواز با هلی شاتقابلیت های نرم افزار DJI GOمناطق پروازممنوعاکتشافاتاصول کنترل پهپادهدایت پهپادسم پاشیAERIAL IMAGINGلیزر اسکنرpahpadha training coursesساختارشناسی مولتی روتورهااجزا و زیر سیستم های پهپادسنجشگرهافرصت های کسب و کار با پهپادواکنش سریع امداد پهپادامدادمراحل اخذ مجوز برای پهپادحریم های هوایی و مناطق ممنوعه مناطق پرواز ممنوعآموزش کامل نرم افزار DJI GOبرگزاری و ثبت نام آنلاین دوره فناوری پهپادaerial mappingگلستانGOLESTANدانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفوردکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جواندوره آموزشی فشرده ربات های پرندهدوره آموزشی پهپاد در اصفهانثبت نام آنلاین دوره آموزشی پهپادهاآموزش پروازهفتمین دوره تخصصی ساختار شناسیطراحی ساخت و عیب یابی پهپادپرنده های بدون سرنشینراهنمای ثبت شرکت و موسسهثبت شرکتثبت موسسهتاسیس شرکتتاسیس موسسهمراحل ثبت شرکتمراحل ثبت موسسهشیوه ثبت شرکتشیوه ثبت موسسه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت