PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

مزایای روش فتوگرامتری با پهپاد نسبت به روش کلاسیک

1 -از آنجا که دپوهای شرکت از نظر شکل ظاهری بسیار نامنظم هستند و این خطای نقشه برداری زمینی را تا 1درصد و شکل ظاهری منظم تا 3 درصد مقدار واقعی افزایش میدهد، استفاده از روش فوتوگرامتری دقت کار را تا رسیدن به خطای کمتر از 1درصد باال میبرد که این در حجم باالی دپوها بسیار عدد چشم گیری خواهد شد. به عنوان مثال خطای نقشه برداری زمینی برای حجم 2 میلیون مترمکعب برابر 143 هزار متر
مکعب خواهد شد در حالی که خطای فتوگرامتری تنها 23 هزار متر مکعب خواهد بود.
2 - سرعت انجام آن بسیار باالتر از نقشه برداری زمینی است. به طوری که میتوان روزانه تا 333 هکتار را به صورت یکجا برداشت نمود.
3 - از آنجا که این روش با استفاده از عکس های هوایی انجام می شود، این عکس ها دید کلی از کار را به شکل قابل لمس و مشاهده نشان می دهد.
4 - با توجه به مدت زمان اجرای آن هزینه های اجرایی کمتری نسبت به نقشه برداری زمینی دارد.
5 - تنوع اطلاعات قابل ارائه شامل: ابر نقاط منطقه، تصاویر هوایی ارتوموزاییک با با رزولوشن بسیار بالا، مدل رقومی ارتفاع از محدوده ها و مدل سه بعدی رنگی محدوده ها
6 - امکان تهیه نقشه از مناطق صعب العبور و یا با دسترسی محدود

مرکز ساماندهی پهپادهای غیر نظامی کشور

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت