PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري
Civil Aviation Directives (CAD)
شيوه نامه 9002
CAD 9002
دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور
Remotely Piloted Aircraft Operation Procedure

ایجاد بانک اطلاعاتی پهپادهای غیرنظامی

ایجاد بانک اطلاعاتی پهپادهای غیرنظامی

یکی از اهداف ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، ایجاد بانک اطلاعاتی پهپادهای غیرنظامی است تا به کمک این بانک، ایمنی کلیه پروازها در فضای کشور فراهم...

ادامه مطلب
دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري Civil Aviation Directives (CAD) شيوه نامه 9002 CAD 9002 دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور Remotely Piloted Aircraft...

ادامه مطلب
منوی وب‌سایت