PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دستورالعمل هواپیمایی کشوری

دستورالعمل های هواپیمایی کشوری

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

دستورالعمل جدید عملیات پهپاد

دستورالعمل هاي هواپيمايي كشوري Civil Aviation Directives (CAD) شيوه نامه 9002 CAD 9002 دستورالعمل عملياتي وسايل پرنده بدون سرنشين كنترل از راه دور Remotely Piloted Aircraft...

ادامه مطلب
دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد

دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد

دانلود دستورالعمل نظارت و کنترل فنی نقشه ها و اطلاعات مکانی تهیه شده با استفاده از پهپاد در این دستور العمل با موارد زیر نیز آشنا می شوید: تهیه اطلاعات مکانی با پهپاد-روش های...

ادامه مطلب
دانلود آخرین نسخه نقشه راه های هوایی و مناطق پروازی کشور  E6-1 Nov 2017

دانلود آخرین نسخه نقشه راه های هوایی و مناطق پروازی کشور E6-1 Nov 2017

دانلود آخرین نسخه نقشه راه های هوایی و مناطق پروازی کشور E6-1 Nov 2017 دانلود آخرین نسخه نقشه راه های هوایی و مناطق پروازی کشور راه های هوایی هزاران فرودگاه در روی زمین ساخته...

ادامه مطلب
شیوه نامه وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه  دور (غیرنظامی) - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT - CAD 7506

شیوه نامه وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه  دور (غیرنظامی) - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT - CAD 7506

شیوه نامه وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه دور (غیرنظامی) REMOTELY PILOTED AIRCRAFT CAD 7506 دانلود شیوه نامه وسایل پرنده فوق سبک کنترل از راه دور (غیرنظامی) CAD7506 .pdf

ادامه مطلب
دانلود دستور العمل های هواپیمایی کشوری: حقوق مسافر در پروازهای داخلی

دانلود دستور العمل های هواپیمایی کشوری: حقوق مسافر در پروازهای داخلی

دستور العمل های هواپیمایی کشوری: حقوق مسافر در پروازهای داخلی دستور العمل 2040 CAD 2040 دانلود حقوق مسافر در پروازهای داخلی -مرکز پهپادها.pdf

ادامه مطلب
منوی وب‌سایت