نقشه حریم های هوایی ایران منطبق بر آخرین تغییرات

حتما پیش از پرواز منطقه مورد نظر خود را در نقشه به صورت کامل و دقیق بررسی نمایید. جهت آشنایی با مناطق پرواز ممنوع از لینک زیر استفاده نمایید:

مناطق پرواز ممنوع