PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

قوانین پهپادها

قوانین و مقررات پهپاد ها

ایران


آمریکا

روسیه

فرانسه


چگونه مناطق پرواز ممنوع را بشناسیم؟

چگونه مناطق پرواز ممنوع را بشناسیم؟

مناطق پرواز ممنوع HOW TO KNOW THE BANNED AREAS OF FLIGHT چگونه مناطق پرواز ممنوع را بشناسیم با توجه افزایش تولید انواع مختلف پهپاد در جهان و استفاده بیش از پیش از این ربات های...

ادامه مطلب
«123
منوی وب‌سایت