PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اهداف طرح سمپاشی با پهپاد

اهداف طرح سمپاشی با پهپاد :

1- شناسایی دقیق محل لکه ها و آفات و علفهای هرز در مزارع

2- مکانیزه کردن فرایند سمپاشی از طریق هوا

3- پاشش یکنواخت و منظم سم

3- سهولت در انجام فرآیند سم

4- پاشی و کاهش میزان سم مصرفی

5- افزایش تولید محصول

6- کاهش هزینه ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت