PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت رکورد جدید - تصویربرداری هوایی پهپادها از 500 موتور سوار

ثبت رکورد جدید - تصویربرداری هوایی پهپادها از 500 موتور سوار
MASS motorcycle ride recorded from a drone - more than 500 bikes!
پهپادها ارائه دهنده انواع خدمات پهپادی در ایران
www.PAHPADHA.com

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت