PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

AIP سند اطلاعات هوانوردی(Aeronautical Information Publication)

AIP سند اطلاعات هوانوردی

(Aeronautical Information Publication)

AIP: مخفف سند اطلاعات هوانوردی(Aeronautical Information Publication) می باشد که زیر نظر ایکائو و با مشارکت سازمان های هواپیمایی کشورهای جهان هر ساله تهیه، بروز رسانی می شود.

سند اطلاعات هوانوردی (AIP) توسط سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (Civil Aviation Organization) به عنوان یک نشریه و مرجع تهیه و تدوین شده و به روز رسانی می شود. AIP یا سند اطلاعات هوانوردی شامل جزئیات کامل قوانین، رویه ها و سایر اطلاعات مربوط به هواپیماها و هوانوردی و  پرواز در کشور ها می باشد که برای هر منطقه و کشور می تواند تفاوت هایی داشته باشد.

ساختار و محتویات AIP ها توسط توافقنامه بین المللی و از طریق ICAO استاندارد می شود. AIP معمولا سه قسمت دارد:

GEN (عمومی)

ENR (مسیریابی) 

AD (فرودگاه)

این سند شامل نمودارهای زیادی است؛ اکثر این موارد در قسمت AD هستند که جزئیات و نمودارهای همه فرودگاه های عمومی منتشر شده است.

AIP ها با تجدید نظر ها و به روز رسانی های منظم در یک چرخه ثابت منظم نگهداری می شوند. برای تغییرات عملیاتی قابل توجه در اطلاعات، چرخه شناخته شده به عنوان چرخه کنترل هواپیما (AIRAC) استفاده می شود: بازبینی ها هر 56 روز (چرخه AIRAC دوبار) یا هر 28 روز (تک چرخه AIRAC) تولید می شوند. این تغییرات به خوبی در پیش گرفته شده است تا کاربران داده های هواشناسی بتوانند سیستم های مدیریت پرواز خود را (FMS) به روز رسانی کنند. برای تغییرات ناچیز، تاریخ انتشار تاریخ استفاده شده است.

در برخی کشورها AIP به صورت غیر رسمی به عنوان راهنمای هواپیما یا هواپیمای هوا شناخته می شود.

AIP الکترونیکی
مرکز EUROCONTROL یک سری الحاقیات و پیوست هایی برای AIP الکترونیکی (eAIP) منتشر کرده است. مشخصات eAIP به منظور هماهنگ ساختن و ارائه AIP برای رسانه های دیجیتال است. در این راستا یک AIP دیجیتال یک نسخه دیجیتالی از مقاله AIP است که معمولا در قالب PDF ارائه می شود در حالی که AIP الکترونیکی در PDF و همچنین سایر فرمت های قابل دسترس است که برای خواندن روی صفحه و برای تبادل اطلاعات الکترونیکی مناسب است. بسیاری از کشورها در سراسر جهان AIP های دیجیتال را توسط CD-ROM، حافظه فاش و یا در یک وب سایت ارائه می دهند. 


In aviation, an Aeronautical Information Publication (or AIP) is defined by the International Civil Aviation Organization as a publication issued by or with the authority of a state and containing aeronautical information of a lasting character essential to air navigation. It is designed to be a manual containing thorough details of regulations, procedures and other information pertinent to flying aircraft in the particular country to which it relates. It is usually issued by or on behalf of the respective civil aviation administration.


دانلود  نمونه  سند اطلاعات هوانوردی AIP و آشنایی با معانی و مفاهیم آن

PAHPADHA Specimen AIP incl.pdf


 آشنایی با مناطق پرواز ممنوع


 نقشه حریم های هوایی جهان منطبق بر آخرین تغییرات 


نقشه حریم های هوایی ایران

دسته ها: آموزش و دانش

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت