PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری با شکوه دوره فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات پرواز در اصفهان

مشارکت فعال و حمایت اثرگذار افسران عالی رتبه و متخصصان پهپاد قرارگاه مرکزی پدافند هوایی کشور مستقر در اصفهان از دوره دوم ساماندهی پهپاد اصفهان و استانهای هم جوار، دانشگاه صنعتی، سالن مفاخر، 22.2.97


نصب هولوگرام و صدور شناسنامه و مجوز حمل پهپاد(پلاک) برای متقاضیان تایید شده از استانهای اصفهان و چهارمحال و کهکیلویه در پایان دوره دوم مقررات هوایی و ایمنی پرواز اصفهان، دانشگاه صنعتی، سالن مفاخر


نصب هولوگرام و صدور شناسنامه و مجوز حمل پهپاد(پلاک) برای متقاضیان تایید شده از استانهای اصفهان و چهارمحال و کهکیلویه در پایان دوره دوم مقررات هوایی و ایمنی پرواز اصفهان، دانشگاه صنعتی، سالن مفاخر 22.2


سرفصلهای دوره:

  • دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها
  • ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزاء و زیرسیستمها، اصول کنترل، هدایت و ناوبری
  • شناسایی انواع دوربین ها و سنجش گرها، لیزر اسکنر، طیف سنجی و سنسورهای ژئوفیزیک
  • کاربرد پهپادها و فرصتهای کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سمپاشی، اکتشاف، کشاورزی مدرن، مدیریت بحران، امداد و پست
  • اصول ایمنی پرواز، عوامل اختلال و ضوابط پرواز
  • طرح ساماندهی پهپادهای غیر نظامی و مراحل اخذ انواع مجوز، روال هماهنگی انتظامی، امنیتی و پدافند
  • نقشه هواییAIP، حریمهای هوایی و مناطق ممنوعه، کریدورهای هوایی و نقشه خوانی
  •  اخذ آزمون خلبانی مولتی روتور از متقاضیان واجد شرایط
برچسب ها: پهپادپهپادهاDRONEUASPAHPADHAUAVMULTIROTORPAHPADROBOTدسته بندی پهپادهافیلم بردارینقشه برداریمدیریت بحرانطرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامینقشه AIPکریدورهای هوایی و نقشه خوانیاصول ایمنی پروازآموزش پرواز با مولتی روتورنکات ایمنی پروازآموزش تصویر برداری هوایی هلی شاتکارگروه پهپادکاربرد پهپادهاعوامل اختلال و ضوابط پروازنقشه هواییمعرفی و راه اندازی انواع زیر سیستم های پهپادتشریح مبانی و عملکرد سیستم های مخابراتیمعرفی روش های ساخت و مونتاژ پهپادروال هماهنگی انتظامی امنیتی و پدافندگونه شناسی عمود پروازهالیزراسکنرطیف سنجیسنسورهای ژئوفیزیککشاورزی مدرنپستاتحادیه صنایع هوایی و فضایینازاتله متری پهپاددوره آمورشی پهپادآموزش پرواز با پهپادآموزش پرواز با ربات پرندهآموزش پرواز با هلی شاتقابلیت های نرم افزار DJI GOمناطق پروازممنوعاکتشافاتاصول کنترل پهپادهدایت پهپادسم پاشیAERIAL IMAGINGلیزر اسکنرpahpadha training coursesساختارشناسی مولتی روتورهااجزا و زیر سیستم های پهپادسنجشگرهافرصت های کسب و کار با پهپادواکنش سریع امداد پهپادامدادمراحل اخذ مجوز برای پهپادحریم های هوایی و مناطق ممنوعه مناطق پرواز ممنوعآموزش کامل نرم افزار DJI GOبرگزاری و ثبت نام آنلاین دوره فناوری پهپادaerial mappingگلستانGOLESTANدانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفوردکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جواندوره آموزشی فشرده ربات های پرندهدوره آموزشی پهپاد در اصفهانثبت نام آنلاین دوره آموزشی پهپادها در استان اصفهان
دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت