PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

برگزاری 99 امین دوره کشوری فناوری پهپاد

99 امین دوره کشوری فناوری پهپاد، مقررات هوایی و ایمنی پرواز در دانشگاه صنعتی قم و آزمون خلبانی با مشارکت هیات مدیره اتحادیه عکاسان و حضور پرشور اساتید و متخصصان از استانهای مختلف

سرفصلهای دوره:

  • دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها
  • ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزاء و زیرسیستمها، اصول کنترل، هدایت و ناوبری
  • شناسایی انواع دوربین ها و سنجش گرها، لیزر اسکنر، طیف سنجی و سنسورهای ژئوفیزیک
  • کاربرد پهپادها و فرصتهای کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سمپاشی، اکتشاف، کشاورزی مدرن، مدیریت بحران، امداد نجات، پست، امنیتی و انتظامی
  • اصول ایمنی پرواز، عوامل اختلال و ضوابط پرواز
  • طرح ساماندهی پهپادهای غیر نظامی و مراحل اخذ انواع مجوز، روال هماهنگی انتظامی، امنیتی و پدافند
  • آموزش نقشه های حریم های هواییAIP، حریمهای هوایی و مناطق ممنوعه، کریدورهای هوایی و نقشه خوانی
  •  اخذ آزمون خلبانی مولتی روتور از متقاضیان واجد شرایط

با حضور مهندس سعیدی، دبیر کارگروه پهپادهای غیرنظامی کشور

بازتاب رسانه ای برگزاری 99 امین دوره کشوری فناوری پهپاد

دوره آموزشی پهپاد

پهپادها

برچسب ها: پهپادپهپادهاDRONEUASPAHPADHAUAVMULTIROTORPAHPADROBOTدوره آموزشی پهپاددسته بندی پهپادهافیلم بردارینقشه برداریمدیریت بحرانطرح ساماندهی پهپادهای غیرنظامینقشه AIPکریدورهای هوایی و نقشه خوانیاصول ایمنی پروازآموزش پرواز با مولتی روتورنکات ایمنی پروازآموزش تصویر برداری هوایی هلی شاتکارگروه پهپادکاربرد پهپادهاعوامل اختلال و ضوابط پروازثبت نام دوره آموزشی پهپادنقشه هواییمعرفی و راه اندازی انواع زیر سیستم های پهپادتشریح مبانی و عملکرد سیستم های مخابراتیمعرفی روش های ساخت و مونتاژ پهپادروال هماهنگی انتظامی امنیتی و پدافندگونه شناسی عمود پروازهالیزراسکنرطیف سنجیسنسورهای ژئوفیزیککشاورزی مدرنپستاتحادیه صنایع هوایی و فضایینازاتله متری پهپاددوره آمورشی پهپادآموزش پرواز با پهپادآموزش پرواز با ربات پرندهآموزش پرواز با هلی شاتقابلیت های نرم افزار DJI GOمناطق پروازممنوعاکتشافاتاصول کنترل پهپادهدایت پهپادسم پاشیAERIAL IMAGINGلیزر اسکنرpahpadha training coursesساختارشناسی مولتی روتورهااجزا و زیر سیستم های پهپادسنجشگرهافرصت های کسب و کار با پهپادواکنش سریع امداد پهپادامدادمراحل اخذ مجوز برای پهپادحریم های هوایی و مناطق ممنوعه مناطق پرواز ممنوعآموزش کامل نرم افزار DJI GOبرگزاری و ثبت نام آنلاین دوره فناوری پهپادaerial mappingگلستانGOLESTANدانشگاه آزاد اسلامی واحد آکسفوردکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگکارگروه پهپاد باشگاه پژوهشگران جواندوره آموزشی فشرده ربات های پرندهدوره آموزشی پهپاد در قمثبت نام آنلاین دوره آموزشی پهپادها در استان قم
دسته ها: اخبار

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت