PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

دعوت به همکاری مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان

فراخوان استخدام

مرکز آموزش خلبانی فراسپهر ایرانیان در راستای تامین نیروی انسانی مورد منیاز در واحد فنی-مهندسی فراسپهر از واجدین شرایط دعوت به هم کاری مینماید.

دسته ها: اخباراستخدام

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.
 
منوی وب‌سایت