PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

تالیف کتابچه های پهپادها

مشارکت در تالیف کتاب

مژده خدمت محققین و مولفین پهپادی
طرح کتابچه های دوازده جلدی پهپادها
 مرکز ساماندهی پهپادها در نظر دارد به تدوین و انتشار 12 جلد کتابچه قطع کوچک (Booklet) در زمینه های:
پهپادها، کاربردها،
زیرسیستم ها، ساختار شناسی،
گونه شناسی و طبقه بندی پهپادها و اطلاعات آماری
تعمیر و نگهداری،
کنترل و هدایت و ناوبری،
مخابرات هوایی،
رصد و مقابله با پهپادها،
الگوهای کسب و کار و اقتصاد پهپاد،
نقشه برداری پهپادی،
خبرنگاری پهپادی،
بازرسی خطوط انتقال و توزیع برق،
بازرسی خطوط انتقال نفت و میعانات گازی،
ژئوفیزیک هوابرد با محوریت پهپادها و کاربردهای معدنی،
حمل کالا و دارو و تجهیزات با پهپاد،
نقش آفرینی پهپادها در مدیریت بحران و امداد و نجات،
خدمات حراستی و حفاظتی با پهپادها،
تکنیک های عکاسی و فیلم برداری پهپادی،
مقررات پهپادها و قوانین پروازی،
پهپادها سرعت(Race Drones)،
مسابقات پهپادی،
خدمات کشاورزی دقیق و هوشمند با پهپادها،
سیاست گذاری و اثرات استراتژیک پهپادها در سطح ملی و جهانی
و برخی موارد مرتبط دیگر
 اقدام با قید فوریت نماید.
لذا از دانایان حوزه پهپاد خواهشمند است پیشنهادات خود را به همراه رزومه حداکثر تا تاریخ 15 دیماه 97 ارائه نمایند