PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اعلام آمادگی خدمات پهپادی

اعلام آمادگی برای خدمات پهپادی و هوایی


کلیه شرکت ها و واحد ها می توانند مشخصات و توامندی های خود را در فرم ذیل ثبت نمایند، تا متناسب به نوع توانایی ها و امکانات، پروژه های مختلف به آنها پیشنهاد گردد.