PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت نام

 لیست مدارک مورد نیاز برای صدور پلاک موقت و شناسنامه برای پهپاد 

ثبت نام کاربر


ثبت پرنده و محصول


ثبت نام دوره های آموزشی


ثبت نام بیمه برای خلبانان

منوی وب‌سایت