PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت نام نمایندگان استانی

فرم ثبت نام و تکمیل مشخصات نمایندگان کارگروه پهپاد
اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

افراد، شرکت ها و واحدهای متقاضی نمایندگی استانی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران جهت ثبت نام و یا تکمیل مشخصات خود فرم با دقت تکمیل نمایند تا اطلاعات آنها در نقشه هوشمند نمایندگان استانی کارگروه پهپاد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران قرار گیرد.

 
کارت ملی خود را به صورت رنگی و کیفیت مناسب ( حداقل کیفیت 200 ) اسکن و ارسال نمایید. عکس هایی که توسط دوربین و یا موبایل گرفته شده باشند مورد قبول نمی باشند.
شناسنامه خود را به صورت رنگی و کیفیت مناسب ( حداقل کیفیت 200 ) اسکن و ارسال نمایید. عکس هایی که توسط دوربین و یا موبایل گرفته شده باشند مورد قبول نمی باشند. چناچه نام و یا نام خانوادگی خود را تغییر داده اید و یا توضیحات دارد، حتما اسکن رنگی با کیفیت از صفحه توضیحات نیز ارسال نمایید