PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت رایگان آگهی

جهت ثبت پرنده و محصول خود برای درج در سامانه و یا فروش، فرم ثبت پرنده را تکمیل نمایید.

توجه داشته باشید برای اخذ پلاک پرنده می بایست  فرم ثبت پرنده و اخذ پلاک را از منو فرم ها و قوانین - قسمت فرمها  و یا از اینجا دانلود و پس از تکمیل ارسال نمایید.

 
در صورت که اشتراک خود را به صورت صحیح وارد ننمایید آگهی شما ثبت نخواهد شد.
برند پرنده و یا محصول خود را بنویسید
مدل پرنده و یا محصول خود را بنویسید
میزان ساعات کارکرد محصول خود را درج نمایید.
چنانچه اسکن رنگی فاکتور محصول را بارگذاری نکنید، محصول شما به عنوان بدون فاکتور ثبت می شود.
چنانچه اسکن رنگی شناسنامه محصول را بارگذاری نکنید، محصول شما به عنوان بدون شناسنامه ثبت می شود.
چنانچه اسکن رنگی پلاک محصول را بارگذاری نکنید، محصول شما به عنوان بدون پلاک ثبت می شود.
چنانچه اسکن رنگی بیمه محصول را بارگذاری نکنید، محصول شما به عنوان بدون بیمه ثبت می شود.
چنانچه اسکن رنگی عکس محصول خود را بارگذاری نکنید، محصول شما به عنوان بدون عکس ثبت می شود.
تصویر برداری هوایی
نقشه برداری هوایی
نظارت و ارزیابی
طیف سنجی و سنجش از دور
سنجش های محیطی
بازرسی خطوط انتقال برق
بازرسی صنایع نفت و گاز
کشاورزی مدرن و مایع پاشی هوایی
حمل بار
امداد و نجات
آتش نشانی
تبلیغات محیطی
ژئوفیزیک هواپایه
ایجاد و اختلال ارتباطات
خدمات خاص
سرگرمی
سایر