PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ثبت آگهی محصول

جهت ثبت پرنده و محصول خود برای درج در سامانه و یا فروش، فرم ثبت پرنده را تکمیل نمایید.

توجه داشته باشید برای اخذ پلاک پرنده می بایست  فرم ثبت پرنده و اخذ پلاک را از منو فرم ها و قوانین - قسمت فرمها  و یا از اینجا دانلود و پس از تکمیل ارسال نمایید.

 
در صورت که اشتراک خود را به صورت صحیح وارد ننمایید آگهی شما ثبت نخواهد شد.
برند پرنده و یا محصول خود را بنویسید
مدل پرنده و یا محصول خود را بنویسید
میزان ساعات کارکرد محصول خود را درج نمایید.