PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

آغاز به کار تاکسی های پرنده در آلمان

برچسب:آغاز به کار تاکسی های پرنده در آلمان

آغاز به کار تاکسی های پرنده در آلمان

/volocopter/

تاکسی پرنده های آلمانی موسوم «volocopter» آماده پرواز بر فراز شهرهای آلمان شدند. این تاکسی ها از سال 2017 مراحل آزمایشی را طی کرده اند و اکنون آماده تغییر صنعت حمل و نقل آلمانند. به گزارش سی ان بی سی، تاکسی های پرنده آلمان می توانند نقشی موثر در ایجاد مسیر جدید صنعت حمل و نقل ایفا کنند....

جستجو نتیجه ای نداشت.