PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

آغاز عملیات باروری ابرها از دو هفته آینده

برچسب:آغاز عملیات باروری ابرها از دو هفته آینده

آغاز عملیات باروری ابرها از دو هفته آینده در ایران

/pn-265/

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها گفت: پس از امضای چند قرارداد از سوی وزارت نیرو با سازمان هوافضا و شرکت هواپیمایی تهران، استارت عملیات باروری ابرها از دو هفته آینده، زده خواهد شد. پیش از این اعلام شده که باروری ابرها در ایران طی ۲۰ سال گذشته، توسط مرکز ملی باروری ابرها وابسته به...

جستجو نتیجه ای نداشت.