PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

آلفا فاکستروت

برچسب:آلفا فاکستروت

آخرین پرواز آخرین هواپیمای کنکورد پایان امسال

/pn-233/

«آلفا فاکستروت» آخرین عضو در خانواده ۲۰ نفره کنکوردها است که هم اکنون به دنبال یک خانه دایمی می‌گردد تا برای همیشه در آنجا آرام بگیرد. کنکورد که از آن به عنوان نخستین هواپیمای مسافربری جهان با قابلیت پرواز با سرعت مافوق صوت یاد می‌کنند طی ۱۳ سال گذشته هیچ پروازی انجام نداد و فقط برای نمایش...

جستجو نتیجه ای نداشت.