PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

آموزش پرواز با مولتی روتور

برچسب:آموزش پرواز با مولتی روتور

برگزاری با شکوه دوره 132 فناوری پهپاد گلستان

/pn-290/

اولین دوره آشنایی با ساختار، مقررات، فرصت ها و تهدیدهای پهپادها با حضور بیش از 130 مدیر عالی رتبه دستگاه های اجرایی و نهادهای انتظامی، امنیتی، دانشگاهی، امداد و نجات و ادارات در فرمانداری ویژه گنبد، استان گلستان، پیش زمینه دوره 132 یکپارچه پهپادی کشور، با حضور بی نظیر مدیران شهرستانی و...

برگزاری با شکوه نخستین دوره 131 فناوری پهپادها چابهار

/pn-279/

سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سم پاشی، اکتشافات، کشاورزی مدرن، مدیریت بحران، واکنش سریع امداد پهپاد، امداد و پست اصول ایمنی...

دوره 132 فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز - گلستان

/course-132/

دوره 132 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در استان گلستان اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه...

دوره 131 فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز - چابهار

/course-131/

دوره 131 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در چابهار اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم...

دوره 130 فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز - شهرکرد

/course-130/

دوره 130 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در استان چهار و محال بختیاری - شهرکرد اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت...

دوره 128 فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز - اصفهان

/course-128/

دوره 128 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در اصفهان اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم...

دوره 127 فناوری پهپاد مازندران

/course-127/

دوره پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی چهارمین دوره اصول طراحی و ساخت، هدایت، پرواز و مقررات هوایی سامانه های هوشمند بدون سرنشین ( پهپاد ) در استان مازندران اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران اتحادیه عکاسان و فیلم برداران بابلسر و قائمشهر شرکت کارا آمایش نارین کاسپین برگزار می کند...

دوره 126 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در تهران

/course-126/

دوره 126 فناوری پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی در تهران اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم...

دوره 125 فناوری پهپاد هرمزگان

/course-125/

دوره پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سم...

دوره 124 فناوری پهپاد و اصول ایمنی پرواز گیلان

/course-124/

دوره پهپاد، اصول ایمنی پرواز و مقررات هوایی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران برگزار می کند سرفصل های دوره: دسته بندی پهپادها و گونه شناسی عمود پروازها ساختار شناسی مولتی روتورها، اجزا و زیرسیستم ها، هدایت و سنجشگرها کاربرد پهپادها و فرصت های کسب و کار در زمینه فیلم برداری، نقشه برداری، سم...

جستجو نتیجه ای نداشت.