PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اتحادیه صناع هوایی و فضایی ایران

برچسب:اتحادیه صناع هوایی و فضایی ایران

هشدار مهم مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران

/pn-147/

مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی کشور اطلاعيه مهم: در روزهای اخیر یک باند ماهر و حرفه ای شیاد و زورگیر در قالب سفارش دهنده و کارفرمای هلیشات و تصویربرداری هوایی، به فعالان این حوزه تلفنی سفارش کار داده اند و با پیشنهاد قیمت مناسب، تیمهای پروازی را با تجهیزات گران به محلهای خلوت و نا امن...

جستجو نتیجه ای نداشت.