PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

احتمال استقرار سیستم های رهگیر پهپاد در سراسر انگل

برچسب:احتمال استقرار سیستم های رهگیر پهپاد در سراسر انگل

احتمال استقرار سیستم‌های رهگیر پهپاد در سراسر انگلیس

/pn-329/

در پی بحران به وجود آمده در فرودگاه گتویک به دلیل پرواز غیرقانونی چند پهپاد، وزیر امنیت انگلیس اعلام کرد، دولت می‌تواند سیستم‌های رهگیری پهپاد در سراسر کشور مستقر کند. خبرگزاری فرانسه: فرودگاه گتویک، دومین فرودگاه شلوغ انگلیس از روز چهارشنبه تا جمعه‌ مجبور شد باند فرودگاه خود را به دلیل...

جستجو نتیجه ای نداشت.