PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اخبار هوانوردی

برچسب:اخبار هوانوردی

پهپادی که با یک بار شارژ ۲۰ ساعت پرواز می کند

/pn-230/

یک شرکت تجاری پهپادی به نام پنگوئن سی تولید کرده که می تواند بعد از یک بار شارژ تا ۲۰ ساعت پرواز کند و تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری از مرکز کنترل خود دور شود. یاوفاکتوری: پهپاد یادشده مجهز به تجهیزات و امکانات متنوعی برای کنترل و نظارت و گشت زنی و جمع آوری اطلاعات از محیط اطراف است. هدایت این...

جستجو نتیجه ای نداشت.