PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ارتش چین

برچسب:ارتش چین

بزرگ‌ترین رزمایش روسیه پس از جنگ سرد با مشارکت چین آغاز شد

/pn-103/

روسیه بزرگ‌ترین تمرین نظامی خود در دوران پس از جنگ سرد را در شرق سیبری آغاز کرد. در این رزمایش که «ووستوک ۲۰۱۸» (شرق ۲۰۱۸) نام دارد، حدود ۳۰۰ هزار نفر از نیروهای نظامی این کشور به همراه ادوات و جنگ‌افزارهای پیشرفته روسی شرکت دارند. ارتش چین نیز با اعزام واحدهایی به استعداد بیش از ۳ هزار...

جستجو نتیجه ای نداشت.