PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ارسال غذا با پهپاد

برچسب:ارسال غذا با پهپاد

اوبر ارسال غذا با پهپاد را آزمایش می کند

/pn-182/

طبق یک برنامه آزمایشی اوبر قصد دارد خدمت ارسال غذا را در یکی از شهرهای آمریکا ارائه کند. در این برنامه شرکت هایی مانند آلفابت، اینتل و کوالکام نیز شرکت می کنند. تلگراف: شرکت اوبر قصد دارد در یک برنامه آزمایشی تجاری در سن دیه گو خدمت ارسال غذا با استفاده از پهپاد را ارائه کند. به گفته دارا...

جستجو نتیجه ای نداشت.