PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اصول کسب و کار با پهپاد در کشاورزی

برچسب:اصول کسب و کار با پهپاد در کشاورزی

گزارش تصویری دومین کارگاه تخصصی آموزش فناوری پهپاد محلول پاش و اصول کسب و کار با پهپاد در کشاورزی

/pn-113/

دومین کارگاه تخصصی آموزش فناوری پهپاد محلول پاش و اصول کسب و کار با پهپاد در کشاورزی مقارن با آخرین روز نمایشگاه بزرگ مکانیزاسیون کشاورزی کشور ifarm2018 حضور فعالان پهپاد و کشاورزان پیشرو از استان های فارس، مازندران، خوزستان، سمنان، گلستان، کرمان، البرز و قم

جستجو نتیجه ای نداشت.