PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپادها جهت اخذ گواهی نامه

برچسب:اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپادها جهت اخذ گواهی نامه

اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپادها جهت اخذ گواهی نامه

/pahpadha-news-pn-63/

شرکت کنندگان ارجمند در هفتمین دوره اصول و فناوری پهپاد،ایمنی پرواز ومقررات هوایی که اخیرا در مشهد مقدس برگزار شده بود برای دریافت گواهینامه به نمایندگان استانی مراجعه فرمایند. @uavregister لیست نمایندگان استانی

جستجو نتیجه ای نداشت.