PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپاد ویژه متقاضیان پلاک پهپ

برچسب:اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپاد ویژه متقاضیان پلاک پهپ

اطلاعیه مرکز ساماندهی پهپاد ویژه متقاضیان پلاک پهپاد

/pahpadha-announcements-pa-2/

🔷مرکز ساماندهی پهپادهای غیرنظامی کشور🔷 با عرض سلام و احترام 👈 احتراما بدینوسیله به اطلاع همکاران و متفاضیان محترم می رساند، بررسی مدارک ارسالی متقاضیان جهت ثبت و پلاک پرنده های بدون سرنشین که از طریق ایمیل ارسال شده است، ظرف یک هفته انجام می شود و در صورتی که نواقصی در پرونده باشد ترتیب...

جستجو نتیجه ای نداشت.