PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اطلاعیه مهم ثبت و پلاک پهپاد

برچسب:اطلاعیه مهم ثبت و پلاک پهپاد

اطلاعیه مهم ثبت و پلاک پهپاد - ارائه مدارک فقط به نهادها

/pa-6/

اطلاعیه مهم ثبت و پلاک پهپاد - ارائه مدارک فقط به نهادها با توجه به برخی سوء استفاده های انجام شده، شخص حقیقی دارنده شناسنامه پهپاد یا شخص حقوقی دارنده جواز و پروانه فعالیت، به هیچ وجه نباید کپی یا اسکن مدارک خود را به هیچ شخص یا شرکت دیگری تحویل دهد و فقط ارائه آن به نهادهای انتظامی،...

جستجو نتیجه ای نداشت.