PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اطلاعیه مهم خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر

برچسب:اطلاعیه مهم خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر

اطلاعیه مهم: خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر

/pa-8/

خسارت های خارج از تعهدات بیمه گر موارد ذیل و یا تحقق خطر ناشی از آنها از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد : 1. پرواز بدون مجوز برفراز جمعیت ، سدها ، پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، اماکن امنیتی – نظامی– انتظامی و دیپلماتیک و سکوهای نفتی ، بنادر ، ندامتگاه ها و استادیوم ورزشی 2. صدمات بدنی که...

جستجو نتیجه ای نداشت.