PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اعطای کد امنیتی برای کاربران پهپاد

برچسب:اعطای کد امنیتی برای کاربران پهپاد

اعطای کد امنیتی برای کاربران پهپاد

/pn-374/

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته، دهه ۱۳۸۰ را دهه اوج شکوفایی کشور در حوزه فضایی دانست و گفت: در دهه ۹۰ که به فناوری‌های فضایی دسترسی پیدا کردیم، تلاش شد تا به سمت ساخت و پرتاب ماهواره‌هایی برویم که بتوانیم از داده‌های آن استفاده کنیم؛ از این رو به سمت عملیاتی کردن...

جستجو نتیجه ای نداشت.