PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

افغانستان

برچسب:افغانستان

افغانستان سه مرکز هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند

/pn-41/

افغانستان سه مرکز هواپیمای بدون سرنشین ایجاد می‌کند وزارت دفاع افغانستان می‌گوید به زودی سه مرکز هواپیمای بدون ‌سرنشین (پهپاد) در سه ولایت این کشور فعال می‌شوند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری امروز ( شنبه، هشتم میزان/ مهر) در کابل گفت که استفاده از این هواپیماها بیشتر کشفی...

جستجو نتیجه ای نداشت.