PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

افغنستان

برچسب:افغنستان

مخالفان مسلح در افغانستان با پهپاد پایگاه نظامیان آمریکایی را رصد می‌کنند

/pn-372/

مقامات نظامی آمریکایی اعلام کردند که یکی از پایگاه‌های این کشور در افغانستان در رصد ۲۴ ساعته پهپادهای مخالفان مسلح دولت کابل قرار دارد. وار زون: مخالفان مسلح دولت افغانستان برای نظارت فعالیت‌های یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان از پهپاد استفاده می‌کنند. این نمونه‌ای دیگر از آن...

جستجو نتیجه ای نداشت.