PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

الهام از برگ نیلوفر آبی برای طراحی پوشش آب گریز

برچسب:الهام از برگ نیلوفر آبی برای طراحی پوشش آب گریز

طراحی پوشش فوق آب‌گریز برای مقابله با یخ‌زدگی بدنه هواپیما - اثر لوتوس

/pn-45/

طراحی پوشش فوق آب‌گریز برای مقابله با یخ‌زدگی بدنه هواپیما - اثر لوتوس اگر در زمستان بخواهید سوار هواپیما شوید و پروازتان به‌خاطر برف روبی باند پرواز تاخیر داشته باشد، کلافه می‌شوید. تاخیر پرواز قابل توجیه است ما یخ‌زدگی بدنه هواپیما در زمستان بسیار خطرناک است. همانطور که ورقه آلومینیوم...

جستجو نتیجه ای نداشت.