PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

الکترا سولار

برچسب:الکترا سولار

آزمایش موفقیت آمیز هواپیمای خودران «الکترا سولار»

/pn-126/

شرکت "الکترا سولار"، دو هواپیمای خودران خورشیدی خود را با موفقیت آزمایش کرد. شرکت آلمانی "الکترا سولار"(Elektra Solar) اعلام کرده است که دو هواپیمای خودران خود را با موفقیت به پرواز درآورده است. این دو هواپیمای بادوام مجهز به "سیستم اختیاری خلبانی"(OPS)، در یک نمایش سیستم خودران توانستند...

جستجو نتیجه ای نداشت.