PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

امارات

برچسب:امارات

اطلاعیه مهم - صیانت از اموال و دارایی های خود فعالان تجاری

/announcement/

اطلاعیه مهم - صیانت از اموال و دارایی های فعالان تجاری پیرو ارسال گزارش های موثق نهادهای ذیصلاح داخلی و خارجی، با توجه به افزایش خصومت هیات حاکمه امارات متحده عربی با اتباع و نهادهای ایران و تلاش در جهت انسداد حساب های برخی شرکت ها و نهادهای ایرانی به بهانه دور زدن تحریم های آمریکا و در...

جستجو نتیجه ای نداشت.