PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

امکان کنترل همزمان چند هواپیما

برچسب:امکان کنترل همزمان چند هواپیما

کنترل همزمان چندهواپیما با سیگنال‌های مغزی

/pn-93/

دارپا” در پروژه جدیدی سعی کرده امکان کنترل همزمان چند هواپیما را با استفاده از سیگنال‌های مغزی فراهم کند. “آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفتهٔ دفاعی آمریکا” یا “دارپا”(DARPA)، پژوهش جدیدی را در مورد ارتباط میان مغز و رایانه آغاز کرده است که در آن، امکان کنترل همزمان چند هواپیمای شبیه‌سازی...

جستجو نتیجه ای نداشت.