PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

انتقال اعضای بدن

برچسب:انتقال اعضای بدن

پهپادهای زندگی بخش اندام بدن را انتقال می دهند

/pn-204/

روزنامه 'کوریره دلاسرا' روز چهارشنبه نوشت: این نوع پهپاد بنام 'ABzero'، یک انقلاب در زمینه پزشکی محسوب می شود و توان پرواز و حمل کیسه های خون و اندام بدن را تا فاصله 70 کیلومتر و با سرعتی برابر با 70 کیلومتر در ساعت دارد. استفاده از این نوع پهپاد برای انتقال خون، دارو و اندام بدن منجر به...

جستجو نتیجه ای نداشت.