PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

انجام تمام تست های سازگاری ماهواره ها بومی سازی شد

برچسب:انجام تمام تست های سازگاری ماهواره ها بومی سازی شد

انجام تمام تست‌های سازگاری ماهواره‌ها بومی‌سازی شد/تست سازگاری ۳ ماهواره در آزمایشگاه EMC

/pn-409/

با راه‌اندازی آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی در پژوهشگاه فضایی ایران، امکان اجرای ۱۵ آزمون سازگاری سامانه‌های فضایی و ماهواره‌های تا ۱۵۰ کیلوگرمی بر اساس استاندارد آژانس فضایی اروپا در کشور فراهم شد، ضمن آنکه تست‌های سازگاری ماهواره‌ "پیام" با تجهیزات این آزمایشگاه اجرایی شده است. شهرام...

جستجو نتیجه ای نداشت.