PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

انستیتو هوانوردی و فضانوردی آمریکا

برچسب:انستیتو هوانوردی و فضانوردی آمریکا

کسب رتبه ی سوم مسابقات بین المللی AIAA توسط دانشجویان دانشگاه شریف

/aiaa/

تیم Shadx از دانشکده ی مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف با راهنمایی های دکتر سیدمحمدباقر ملائک موفق شد در مسابقات بین المللی و معتبر AIAA رتبه سوم را به خود اختصاص دهند. انستيتو هوانوردى و فضانوردى آمريكا (AIAA: American Institute of Aeronautics and Astronautics) سازمانی پیشرو در عرصه ی...

جستجو نتیجه ای نداشت.