PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

اهداف کلی مراقبت پرواز

برچسب:اهداف کلی مراقبت پرواز

مراقبت پرواز - روز جهانی کنترلرهای هوایی

/pn-219/

مراقبت پرواز به‌طور کلی به سرویسی اطلاق می‌شود که هدف آن از یک طرف جلوگیری از برخورد میان هواپیماها یا با موانع در سطح فرودگاه‌ها می‌باشد؛ و از طرف دیگر ایجاد بستری مناسب و کارآمد برای حرکت روان ترافیک (عبور و مرور) هوایی و ارائه اطلاعات ضروری جهت حفظ ایمنی پروازها و کمک در مواقع بحرانی به...

جستجو نتیجه ای نداشت.