PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ایجاد شبکه ای از ماهواره ها برای دسترسی جهانی رایگ

برچسب:ایجاد شبکه ای از ماهواره ها برای دسترسی جهانی رایگ

ایجاد شبکه‌ای از ماهواره‌ها برای دسترسی جهانی رایگان به اینترنت

/pn-289/

یک شرکت اینترنتی چینی می‌خواهد 272 ماهواره و مرکز عملیاتی پردازش داده طی 8 سال آینده در اختیار داشته باشد تا شبکه اینترنت را به صورت رایگان در هر نقطه از کره زمین در دسترس قرار دهد. گیزمگ: دسترسی به اینترنت امروزه آسان شده است، اما آنلاین شدن در بسیاری از مناطق هنوز به سادگی لمس گزینه...

جستجو نتیجه ای نداشت.