PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ایران به دانش انتقال محموله های فضایی در مدار زمین

برچسب:ایران به دانش انتقال محموله های فضایی در مدار زمین

ایران به دانش انتقال محموله‌های فضایی در مدار زمین دست یافت

/pn-333/

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از ساخت سامانه انتقال مداری خبر داد و گفت: با این موفقیت، به دانش انتقال محموله های فضایی و ساخت نخستین موتورسوخت جامد دست یافتیم. پژوهشگاه فضایی ایران: حسین صمیمی، گفت: سامانه انتقال مداری (سامان) برای انتقال ماهواره از مدارهای پایین به مدارهای میانی (۶۰۰۰ تا...

جستجو نتیجه ای نداشت.