PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ایران قطب هوافضای منطقه می شود

برچسب:ایران قطب هوافضای منطقه می شود

ایران قطب هوافضای منطقه می‌شود

/pn-340/

دکتر منطقی: ایران قطب هوافضای منطقه می‌شود منوچهر منطقی با اشاره به وجود ظرفیت های بالای کشور در زمینه هوافضا، بیان کرد: اگر هر کشوری در منطقه دارای قابلیت‌های علمی و فناوری مانند ایران بود، مسلما به عنوان یک ثروت ملی روی آن سرمایه‌گذاری بسیار بالایی می‌کرد. وی با بیان اینکه، در حال حاضر...

جستجو نتیجه ای نداشت.