PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

ایمنی با پهپادها

برچسب:ایمنی با پهپادها

پهپادها برای انتقال بار و بررسی ایمنی به کار می‌روند

/pn-275/

ا تصمیم مقامات سنگاپور پهپادها برای انتقال بار و بررسی ایمنی به کار می‌روند مقامات سنگاپور قصد دارند برای انتقال بار و بررسی ایمنی ساختمان‌ها، پهپادها را به کار ببرند. نقل از تک اکسپلور: مقامات سنگاپور در نظر دارند گروهی از پهپادها را برای کارهایی مانند رساندن بسته‌ها، بازرسی ساختمان‌ها و...

جستجو نتیجه ای نداشت.