PAHPADHA پهپادها

Intelligent Aerospace Center

02128426036
INFO@PAHPADHA.COM

بارش شهابی

برچسب:بارش شهابی

بارش شهابی جباری در شب دوشنبه 30 مهر 97 به اوج خود می‌رسد

/pn-224/

بارش شهابی جباری به عنوان یکی از مهم‌ترین شهاب باران های سالیانه در شب دوشنبه 30 مهر 1397 به اوج خود می‌رسد. به گفته کارشناسان نجوم، در این بارش شهابی بین 15 تا 20 شهاب در ساعت قابل مشاهده خواهد بود. علی آزادگان، کارشناس نجوم اعلام کرد بارش شهابی جباری در شب دوشنبه 30 مهر 1397 به اوج خود...

جستجو نتیجه ای نداشت.